MaakOrkest

Het MaakOrkest kent drie onderdelen.  Deze drie onderdelen kunnen achtereenvolgens worden ingezet maar zijn ook los van elkaar uitvoerbaar.  

  • In het WereldOrkest maken leerlingen op een speelse manier kennis met verschillende instrumenten uit verschillende stijlen. Pop-, jazz-, rock-, klassieke-, blaas- en wereldmuziek zijn de thema’s die gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt een creatieve mix van verschillende thema’s aangemoedigd. Playful learning, leren door te spelen is de basis van de eerste fase. In deze fase ligt de nadruk vooral op het onderzoeken en uitproberen van de instrumenten. 
  • In OrkestVerhaal maken leerlingen kennis met muziek als middel voor het muzikaal vertalen van verhalen, playful storytelling. OrkestVerhaal is een muzikaal avontuur en prikkelt de verbeeldingskracht die van nature in elke tiener zit. In elke tiener schuilt een verteller en in dit onderdeel leren de leerlingen om muziek als taal te gebruiken. Of het nu bestaande of zelf gemaakte verhalen zijn, bestaande of zelf gemaakte muziek is, of een mix hiervan, het uitgangspunt is in orkestverband een verhaal vertellen met muziek. Hoewel de basis van het onderdeel MaakOrkest het orkest zelf is kunnen in vanaf deze fase ook digitale compositie tools als GarageBand of Ableton ingezet worden. In deze fase wordt een groter beroep gedaan op het muzikaal inzetten van verbeeldingskracht met behulp van de instrumenten. 
  • Spelen in een spel is de kern in OrkestSpel. Het door de leerlingen zelf gevormde orkest moet op een bepaalde, specifieke manier ingezet worden om een oplossing te bedenken voor een (sociaal, maatschappelijk) probleem, een (ethische) vraag te beantwoorden, een (ogenschijnlijk onuitvoerbare) opdracht te maken, of een onopgelost mysterie uit de geschiedenis opnieuw onderzoeken. Spelen is leren en tieners zijn meesters in het spel. Deze derde fase is gamebased ontworpen en heeft typische game-elementen.

Terug naar overzicht

Beoordeling: Nog geen waardering
Doelgroep: Alle klassen
Vermogens: Reflecteren/Creëren/ Onderzoeken, 21st CS, Autonomie & Zelfregulatie
Groepsgrootte: Maximaal 30 leerlingen
Duur: 6 lessen 60 minuten (per onderdeel)
Locatie: Op school: playroom, gymlokaal of aula
Docent: X-Team Docent Muziek
Tarief: € 4,19 per les per leerling
Periode: 6 weken per deelproject

Inschrijven