Compositie

Bewustwording van gedachten en gevoelens ten aanzien van muziek en identificeren met de kunstenaar, de componist. Expressie, verbeeldend muzikaal spel op metacognitief niveau staan centraal bij deze lessen waarbij het creatieve proces leidend is. 

ʻMuzikale creativiteit, net als creativiteit op andere gebieden, moet beschouwd worden als een basale menselijke eigenschap en niet als een speciale gave die slechts weinigen bezitten.ʼ (Vygotsky, 1998). 

Terug naar overzicht

Beoordeling: Nog geen waardering
Doelgroep: Klassen 1 t/m 6
Vermogens: Reflecteren/Creëren/ Onderzoeken, 21st CS, Autonomie & Zelfregulatie
Groepsgrootte: Maximaal 30
Duur: 4 lessen van 50 minuten
Locatie: Op school
Docent: Albert-John Vervorst & Huibert-Jan Vader
Tarief: € 3,47 per les per leerling
Periode: 4 lessen

Inschrijven