Heel de klas speelt

Tien weken lang zweven de muzieknoten door het schoolgebouw en vormen de leerlingen een orkest. Het project wordt afgesloten met een einduitvoering tijdens de laatste les. Het muziekproject bestaat uit: 

  • 2 Theorielessen incl. instrumentkeuze
  • 4 instrumentale lesssen (de klas wordt verdeeld in 3 instrumentgroepen)
  • 4 ensemble lessen incl einduitvoering (samenspel)

Dit muziekproject kan ook samen met een lokale muziekvereniging worden verzorgd. 

Terug naar overzicht

Beoordeling: Nog geen waardering
Doelgroep: 5 t/m 8
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Vermogens: Reflecteren/Onderzoeken/21st CS
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Duur: 10 lessen van 45 minuten
Locatie: Op school
Docent: ZMS
Tarief: vanaf € 6,66 per les per leerling
Bijzonderheden: T.b.v. de instrumentale lessen zijn er 3 oefenruimtes noodzakelijk
vanaf prijs is incl. leeninstrumenten

Inschrijven