Het Projectbureau Zeeuwse Muziekschool brengt muziek in de school

Wij bieden ondersteuning om de kerndoelen voor muziekonderwijs op een professionele manier in te vullen. Veel scholen beschikken wel over een methode (bijvoorbeeld Muziek moet je doen) maar het ontbreekt bijvoorbeeld aan de expertise hier maximaal effect uit te halen. Scholen doen daarom een beroep op de specialisten van het Projectbureau Zeeuwse Muziekschool. Ons aanbod is gevarieerd van doorlopende leerlijn tot muziekworkshop en van inspiratieles tot deskundigheidsbevordering.

U kunt bij ons terecht voor programma’s muziek, zang en instrumenten voor alle basisschoolgroepen. Door deel te nemen aan één of meer modules van onze leerlijn wordt muziek een vanzelfsprekend onderdeel van het leven van uw leerlingen. Daarnaast hebben we een uitgebreid aanbod van kortlopende projecten. Ook voor speciaal onderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs hebben wij divers aanbod muziekprogramma's.

Bovendien kunt u bij ons ook terecht om de muzikale vaardigheden van de groepsleerkracht of het team te versterken en te vergroten. 

Zingen en muziek maken is hét instrument voor de ontwikkeling van jonge hersenen!
willemijn_speelt_bugel.jpg - Project Bureau ZMS
willemijn_speelt_bugel.jpg - Project Bureau ZMS
willemijn_speelt_bugel.jpg - Project Bureau ZMS
willemijn_speelt_bugel.jpg - Project Bureau ZMS
willemijn_speelt_bugel.jpg - Project Bureau ZMS
willemijn_speelt_bugel.jpg - Project Bureau ZMS
willemijn_speelt_bugel.jpg - Project Bureau ZMS
willemijn_speelt_bugel.jpg - Project Bureau ZMS
willemijn_speelt_bugel.jpg - Project Bureau ZMS
willemijn_speelt_bugel.jpg - Project Bureau ZMS