Algemene voorwaarden Projectbureau Zeeuwse Muziekschool

Op alle offertes en overeenkomsten, alsmede de uitvoering hiervan inzake door ons te verrichten Muziekprojecten/muziekvoorstellingen/workshops/activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden